top of page

The Actors Cove Group

Public·18 members

INSTALATII ELECTRICE Lucrari LaboratorActivitatea companiei este concentrata pe proiectare si executie instalatii electrice de joasa tensiune, iar ca servicii secundare oferim clientilor nostri consultanta tehnica, verificari PRAM, mentenanta, automatizari si tablouri electrice.
INSTALATII ELECTRICE Lucrari laboratorEchipa de specialisti este pregatita pentru obtinerea solutiilor optime si complete in domeniul electric, avand tot timpul in vedere siguranta si rigurozitatea lucrarilor electrice si energetice efectuate corect.


Pentru o siguranta sporita in testare este necesar sa ai la indemana echipamente de calitate care intrunesc standardele, asa cum sunt, spre exemplu, testerele multifunctionale, care verifica siguranta instalatiilor electrice in aplicatii uzuale, civile si industriale.


In vederea punerii sub tensiune, la terminarea lucrarilor se efectueaza controlul executiei instalatiilor electrice. Acest control se finalizeaza printr-un certificat, care constituie componenta dosarului instalatiei de utilizare ce se depune la operatorul de retea.


De asemenea, de la caz la caz, in proiectul de executie se vor stabili lucrari de verificare preliminara dictate de specificul constructiei sau al modului de executie (continuitatea si corecta pozare a tuburilor montate in cofraj inaintea turnarii betonului, prevederea golurilor si sliturilor necesare executarii instalatiei electrice etc.).


11. La verificarea instalatiilor eletrice ale constructiilor trebuie sa se respecte si prevederile din 'Normativul privind verificarea lucrarilor de constructii si instalatiile aferente' - indicativ C 56 si 'Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice'.


Laboratorul PRAM a fost autorizat de catre inspectoratul de stat in constructii in anul 2007 si atestat ANRE in 2011. În cursul anilor 2007-2013 laboratorul PRAM a desfasurat activitatea de service retele electrice la diferite societati comerciale.


Lucrarea este destinată studenților din domeniul electric și are ca obiectiv principal punerea în evidență, prin lucrări practice, a anumitor caracteristici cu privire la comportamentul electric al echipamentelor electrice. Lucrările de laborator care sunt propuse sunt menite să stimuleze curiozitatea științifică a viitorului specialist în domeniul inginerie electrică și acoperă aspecte cu privire la: tipuri de surse de lumină, caracteristicile și comanda acestora, tipuri de legare la pământ și caracteristicile acestora, cât și mijloacele de protecție la electrocutare.


Cu o vechime de 7 ani pe piata ieseana, ne-am dorit sa oferim solutii complete de proiectare si executie a instalatiilor electrice. Compania s-a dezvoltat de la an la an, iar cu ajutorul unei finantari europene am reusit sa achizitionam, in 2011, echipamente si aparatura de ultima generatie pentru a satisface nevoile si asteptarile clientilor nostri.


In anul 2011 incep lucrarile la cel mai ambitios proiect imobiliar din Iasi, respectiv lucrari de instalatii electrice pentru un cartier de blocuri, spatii comerciale, recreere si birouri, beneficiar fiind Exclusive Residence, un cartier de 19 cladiri ce se remarca prin calitate, eleganta si arhitectura moderna. In anul 2016 au inceput lucrarile la Symphony Club, din cadrul aceluiasi ansamblu rezidential.


In anul 2015 in colaborare cu EnergoBit Cluj s-au inceput lucrarile la cel mai mare parc fotovoltaic cu sistem de tracking pe doua axe din Romania. La acest proiect s-au realizat lucrari pe medie tensiune, montaj post de transformare, LES 20kv, LEA 20kv, grup masura 20kv, lucrari pe joasa tensiune, tablouri electrice, cabluri de 1kv , prize de pamant, instalatie de paratrasnet, etc.


Art. 23. - Se vor verifica periodic si ori de cate ori este cazul -prin masuratori- starea izolatiilor, cablurilor si racordurilor electrice, precum si prizele de legare la pamant sau la nul a masinilor, instalatiilor si aparatelor actionate electric sau care pot fi puse accidental sub tensiune.


Art. 81. - In apropierea instalatiilor in care se efectueaza analize trebuie sa se gaseasca, la indemana, neutralizantii si antidoturile pentru operatia care urmeaza sa fie realizat. in laborator trebuie sa existe vase pentru neutralizarea cintinutului, cate unul pentru fiecare substante cu care se lucreaza.


Art. 92. - In cazul analizelor cu caracter experimental se va adopta special, pentru incercare, numai o tehnica a lucrarilor cu cantitati mici de substanet, folosindu-se vasele, utilajele, aparatele si, in general, respectandu-se conditiile indicate in tratatele de specialitate; lucrarile se vor realiza, numai cu avizul responsabilului lucrarii de cercetare. In astfel de situatii se vor executa la scara micro, in faza de incercare, toate operatiunile de laborator.


Art. 118. - Spalarea aparaturii se va face imediat dupa terminarea lucrarii de laborator, dar numai dupa ce s-a efectuat neutralizarea adecvata; spalarea se va executa numai cu solventi specifici pentru impuritatile respective. numai dupa 10 minute de la terminarea tuturor operatiilor de neutralizare si spalare se poate opri ventilatorul.


Art. 247. - Operatiile de indepartare a resturilor radioactive de pe instalatiile de lucru si vasele de laborator se vor executa numai intr-o parte a laboratorului, special amenajata in acest scop. Zilnic se va face decontaminarea obligatorie a suprafetelor de lucru si a niselor.


Art. 346. - Daca accidental au loc scurgeri, deversari sau degajari de lichide sau gaze inflamabile sau explozive, mai intai vor fi scoase de sub tensiune masinile si instalatiile electrice, dupa care se vor lua masuri de oprire si indepartare a scurgerilor respective.


Art. 355. - La proiectarea laboratorului se va prevedea o dimensionare rationala, adecvata unei desfasurari nornmale a activitatii, cu posibilitati de extindere sau modificari de compartimente in perspectiva. Inaltimea laboratorului se va stabili in functie de specificul lucrarilor care urmeaza sa se execute in spatiul respectiv.


Art. 369. - Masinile si instalatiile electrice din laboratoarele unde se lucreaza cu substante inflamabile sau explozive sau unde sunt posibile scurgeri, deversari sau degajari de lichide sau gaze inflamabile sau explozive, se vor proiecta in constructie antiex.


Art. 418. - Pentru analize efectuate in cadrul lucrarilor de cercetare stiintifica, instalatiile vor fi confectionate din material corespunzator naturii substantelor cu care se lucreaza si vor avea forma si dimensiunile indicate in literatura de specialitate sau, in absenta unor astfel de informatii, se vor stabili prin proiect.


Beneficiile folosirii unei instalatii electrice sunt evidente, insa pentru protejarea persoanelor, a aparaturii utilizate si a cladirilor sunt necesare masuri de securitate pe toata durata exploatarii. Una dintre aceste masuri se refera la programarea periodica a unui serviciu profesional de verificari PRAM.


Verificarea PRAM este o masura de siguranta ce este descrisa in nomenclatorul de punere in functiune si exploatare curenta a instalatiilor electrice. Scopul acestei manopere este de a determina calitatea protectiei realizata prin punerea la pamant a instalatiilor electrice (impamantare) si a sistemului ce asigura protectia instalatiei si cladirii la descarcarile electrice atmosferice (paratraznet).


Verificarea PRAM reprezinta singura metoda prin care se pot depista nereguli in functionarea unei instalatii electrice in raport cu calitatea si functionarea corespunzatoare a impamantarii. Iata care sunt motivele pentru care aceasta verificare realizata de electricieni autorizati ANRE este obligatorie:


Daca aspectul legal este clar in ceea ce priveste serviciile obligatorii de verificari PRAM, nu trebuie ignorat aspectul de preventie. In mod special, pentru utilizatorii care folosesc instalatii electrice in gospodarii, o verificare PRAM profesionala ii va pune la adapost de pericole ce pot aparea in orice moment.


Informatiile prezentate indica faptul ca aceste lucrari de verificari PRAM se incadreaza in aria profesionala a instalatiilor electrice. Drept urmare, persoanele care pot efectua o verificare PRAM sunt electricienii autorizati ANRE. Acestia au dreptul sa emita buletine PRAM cu semnatura si stampila in format olograf. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page